شرکت توان افزار - طراح و سازنده برج های خنک کن صنعتی


بار گذاری تصاویر

پیش راه اندازی/راه اندازی/ بهره برداری

از آنجایی که شرکت توان افزار در قراردادهای EP و EPC ، راندمان برج خنک کن و همچنین کیفیت و کمیت قطعات وتجهیزات برج های خنک کن خود را گارانتی می نماید، همواره در هنگام پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری اولیه درکنار کارفرما و پیمانکاران نصب، حضوری فعال و موثر دارد و نسبت به ارائه مشاوره و تسهیلات مورد نیاز اقدامات مقتضی را به انجام می رساند تا از نتیجه مورد انتظار در طراحی و رضایت کارفرمای محترم اطمینان حاصل نماید

تماس با شماره ۸۸۷۷۶۲۷۷-۲۱-۹۸+ یا ارتباط با ما
  

با ما در تماس باشید

Top