ارتباط با ما

کارگاه

آدرس : تهران – جاده ساوه - سه راه آدران - جاده شهریار - خیابان شهید زواره ای - خیابان پنجم پلاک ٢٠ – کدپستی : ٣٧٦١٨١١١١١

تلفن : ۵۶۵٨۵٧٠٣-٢١ ٩٨+
فکس :۵۶۵٨۶۴٩١-٢١ ٩٨+

دفتر مرکزی

آدرس : تهران – خيابان گاندی – خيابان بيست و پنجم –پلاک ۶٢- ساختمان ٢٩ آفريقا – طبقه اول – واحد D – کدپستی : ١۵١٧٩۴۴٨٣١

تلفن/فکس : ٧٨- ٨٨٧٧۶٢٧٧ ٢١ ٩٨+
ایمیل : info@TavanAfzar.com

ارسال پیام
تماس با شماره ۸۸۷۷۶۲۷۷-۲۱-۹۸+ یا ارتباط با ما
  

با ما در تماس باشید

Top