شرکت توان افزار - طراح و سازنده برج های خنک کن صنعتی


بار گذاری تصاویر

تست عملکرد

این شرکت توانایی و تخصص عملیات تست عملکرد و راندمان برج های خنک کن صنعتی را با در اختیار داشتن تجهیزات و دستگاه های موردنیاز و همچنین نیروهای زبده و کارآزموده خود دارا می باشد. این عملیات بر طبق استانداردهای CTI انجام گردیده و گزارش مربوطه همراه با پیشنهادات بهبود و ارتقاء عملکرد تقدیم می گردد.

ليست تجهيزات آزمايشگاهي و تست عملکرد و کنترل کيفي:


- پنج دستگاه Thermometer & Humidity meter

- يکدستگاه Wet bulb meter & Thermometer

- دو دستگاه Thermometer معمولي

- پنج دستگاه Thermometer جيوه اي

- يکدستگاه Flow Anemometer

- دو دستگاه AC/DC Clamp Digital Meter

- یکدستگاه multi test AC/DC Voltmeter & Ohmmeter

- يکدستگاه Pressure Meter

- يکدستگاه Ultrasonic Flow meter

- یکدستگاه متر لیزری

- یکدستگاه Thermometer لیزری

- یکدستگاه زاویه سنج دیجیتال

- یکدستگاه Vibration meter

- یکدستگاه ضخامت سنج دیجیتال

- یکدستگاه دوربین نقشه برداریNivo با متعلقات

- یکدستگاه میگر "Earth tester "

تماس با شماره ۸۸۷۷۶۲۷۷-۲۱-۹۸+ یا ارتباط با ما
  

با ما در تماس باشید

Top